JUDr. Martin Jarabica

LAWYER

JUDr. Martin Jarabica

Špecialista na právo nehnuteľností. Obľúbené právne činnosti: zameriava sa najmä na zastupovanie klientov v trestných a civilných konaniach, právo nehnuteľností, RPVS a právo obchodných spoločností.


Kontaktné údaje

Pošlite mi správu
Loading...