Ponúkame Vám len to najlepšie!

Len u nás má Predávajúci aj Kupujúci v provízii zahrnuté všetky tieto služby:

* vypracovanie Rezervačnej a/alebo Kúpno predajnej zmluvy Advokátskou kanceláriou pre Predávajúceho

* vypracovanie Rezervačnej a/alebo Kúpno predajnej zmluvy Advokátskou kanceláriou pre Kupujúceho

* úhradu poplatkov s overením podpisov na dokumentoch Predávajúcim

* úhradu poplatkov s overením podpisov na dokumentoch Kupujúcim

* vypracovanie znaleckého posudku pre Kupujúceho znalcom z odboru 370900 - Odhad hodnoty nehnuteľností

* uhradenie štandardných poplatkov pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR za Predávajúceho cez elektronické podanie

* uhradenie štandardných poplatkov pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR za Kupújúceho cez elektronické podanie

* 1 bezplatný Výpis z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony pre Predávajúceho cez elektronické podanie

* 1 bezplatný Výpis z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony pre Kupujúceho cez elektronické podanie

* zabezpečenie poistenia nehnuteľnosti aj s prípadným potvrdením vinkulácie pre Banku v Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

* zabezpečenie a sprostredkovanie Hypotekárneho špecialistu

* zabezpečenie Sťahovania, Vypratávania, Čistenia, Upratovania, Deratizácie, Dezinfekcie a Dezinsekcie nehnuteľností

Loading...